Účetnictví a zpracování daní

Leden

Seznam daní - leden 2017
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za listopad 2016 • 2017

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2015 (mimo
spotřební daň z lihu) • 2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS • 2017

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti • 2017

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2016 (pouze
spotřební daň z lihu) • 2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a
za prosinec 2016 • 2017

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a
prosinec 2016 • 2017

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a
prosinec 2016 • 2017

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z
plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016 • 2017

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2016 • 2017

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č.
201/2012 Sb. • 2017

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2016 • 2017

daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí
daňové přiznání na rok 2017 • 2017

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za prosinec 2016


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode