Účetnictví a zpracování daní

Květen

Seznam daní - květen 2017
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za březen 2017 • 2017

spotřební daň

splatnost daně za březen 2017 (mimo
spotřební daň z lihu) • 2017

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti • 2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2017 • 2017

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2017 • 2017

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2017 • 2017

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z
plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016 • 2017

spotřební daň

splatnost daně za březen 2017 (pouze
spotřební daň z lihu) • 2017

spotřební daň

daňové přiznání za duben 2017 • 2017

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok) • 2017

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší
daně do 5 000 Kč včetně) • 2017

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s
daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu
a chov ryb) • 2017

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za duben 2017


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode