Účetnictví a zpracování daní

Říjen

Seznam daní - říjen 2017
daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH • 2017

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za srpen 2017 • 2017

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2017 (mimo
spotřební daň z lihu) • 2017

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017 • 2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS • 2017

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti • 2017

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3.
čtvrtletí 2017 • 2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 3.
čtvrtletí a za září 2017 • 2017

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za
září 2017 • 2017

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za
září 2017 • 2017

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z
plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017 • 2017

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2017 (pouze
spotřební daň z lihu) • 2017

spotřební daň

daňové přiznání za září 2017 • 2017

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za
září 2017 (pokud vznikl nárok) • 2017

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky
k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od
1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové
registrace • 2017

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za září 2017


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode