Účetnictví a zpracování daní

Srpen

Seznam daní - srpen 2017
spotřební daň

splatnost daně za červen 2017 (mimo
spotřební daň z lihu)  • 2017

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  • 2017

spotřební daň

splatnost daně za červen 2017 (pouze
spotřební daň z lihu)  • 2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za
červenec 2017  • 2017

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červenec 2017  • 2017

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za červenec 2017  • 2017

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z
plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017  • 2017

spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2017  • 2017

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)  • 2017

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci
provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)  • 2017

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za červenec 2017


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode